Isländsk Fårhund

Isländsk Fårhund

För mer information gå in på respektive hund.


Isländsk Fårhund          HANE


SEVCH SEUCH HWT IHT1 IHT2 Racystar Artali SE50813/2018 aka Kito 

Isländsk Fårhund      Tik


SEVCH HWT IHT1 IHT2 Joneshill's Fála Katursdottir SE26377/2021  aka Blaze

Isländsk Fårhund          HANE


Fagrahavmms Flóki

SE 32223/2023


Isländsk Fårhund        Tik


Steinunn's Viska 

SE12439/2023 aka Viska