Steinunn's Viska (Viska)

Isländsk Fårhund         TIK


SEVCH Steinunn's Viska

SE26377/3023 aka Viska

Importerad från Tyskland


Veterinärdata

HD A+A,

Ögon U.a,Meriter

Svensk Viltspårs Champion


AvelAvkomma